//NuramirahAz
The Intro
Entries About Stuff

Contact me


 • tabung
 • bantu saya ye ?

 • my best entry
  get this widget here
  My Tagboard
 • URL blog only
 • Click Go once only
 • Don't ever you want to SPAM


 • my Love Followers

  hukum tajwid
  10 Nov 2012 • comment • Add comment {1}
  Photobucket

  • HUKUM ALIF LAM DAN MAD  Alif Lam Qamariah
  Apabila di atas huruf lam ada tanda sukun.

  Alif Lam Syamsiah
  Apabila di atas huruf lam tiada tanda sukun.

  Mad
  Bahasa : menambah / memanjangkan
  Istilah : memanjangkan suara pada kadar 2 hingga 6 harkat pada huruf mad
  ( alif , waw, ya )


  Mad Jaiz Munfasil
  Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah
  Panjang bacaan 4 / 5 harkat

  Mad Wajib Muttasil
  Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 1 kalimah
  Panjang bacaan 4/5 harkat

  Mad Lin
  Apabila huruf waw atau ya bertanda sukun yang huruf sebelumnya berbaris atas, dan huruf selepasnya dibaca sukun kerana wasal.
  Panjang bacaan 2, 4 atau 6 harkat

  Mad Aridh Lis Sukun
  Apabila bacaan diwaqafkan pada huruf akhir dan terdapat huruf mad sebelumnya.
  Bacaan panjang 2, 4 atau 6 harkat

  Mad Silah Qasirah
  Apabila huruf ha tidak bertemu hamzah dalam 2 kalimah
  Kadar bacaan 2 harkat

  Mad Silah Tawilah
  Apabila huruf ha bertemu hamzah dalam 2 kalimah
  Kadar bacaan 4 atau 5 harkat

  Mad Tamkin
  Apabila terdapat dua huruf ya dalam 1 kalimah dengan ya pertama bersabdu dan ya kedua sukun

  Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf
  Apabila huruf mad bertemu dengan huruf sukun dalam 1 kalimah
  Panjang bacaan 6 harkat

  Mad Lazim Kalimi Muthaqqal
  Apabila huruf mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah
  Kadar bacaan 6 harkat

  • QALQALAH


  Qalqalah
  Bacaan yang dibunyikan secara melantun balik apabila huruf Qalqalah disukunkan.

  Qalqalah Sughra
  Bunyi lantunan yang rendah sedikit pada huruf Qalqalah.

  Qalqalah Kubra
  Bunyi lantunan yang besar pada huruf Qalqalah yang diwaqafkan.


  • NUN MATI DAN TANWIN & MIM SAKINAH


  Hukum Nun Sakinah dan Tanwin
  Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hija'iyyah akan menghasilkan 4 hukum tajwid
  IZHAR HALQI / IKHFAK HAKIKI / IDGHAM MAALGHUNNAH / IDGHAM BILAGHUNNAH / IQLAB

  Hukum Mim
  Apabila mim sukun bertemu dengan huruf Hija'iyyah akan menerbitkan 3 hukum
  IKHFAK SYAFAWI / IZHAR SYAFAWI / IDGHAM MISLAIN


  Izhar Halqi
  Apabila huruf nun bertanda sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf Izhar.
  Bacaan jelas dan terang
  Iqlab
  Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba.
  Ikhfak Hakiki
  Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf Ikhfak
  Bacaan dengung

  Idgham Bighunnah/Maal Ghunnah
  Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf Idgham.
  Bacaan dengung
  Idgham Bila Ghunnah
  Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf ( lam dan ra )
  Bacaan jelas
  Idgham Mislain/Mutamasilain
  Apabila mim sukun bertemu dengan mim bersabdu
  Bacaan dengung

  Ikhfak Syafawi
  Apabila mim sukun bertemu dengan huruf Ikhfak Syafawi ( ba )
  Bacaan dengung


  Izhar Syafawi
  Apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dan ba.
  Bacaan jelas dan nyata
  • POSTER TAJWID

  nak tak poster kat atas tu ?? haaa meyh clik sini !